De wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector werd op 27 juli gepubliceerd. Sindsdien werd het tijdelijk recht op volledige werkloosheidsuitkering voor kunstenaars en werknemers uit de culturele sector versoepeld.

Na 3 maanden blijkt dat slechts 39 mensen hier een aanvraag voor hebben ingediend. Velen hebben hier recht op maar zitten vaak vast in een complexe aanvraagprocedure of weten niet dat ze hier recht op hebben. Daarom dit duidelijk stappenplan.

Over wat gaat het?

Het gaat over de tijdelijke toegang tot de volledige werkloosheidsuitkering.

 • Tijdelijk? 
  Het gaat om een werkloosheidsuitkering voor de periode van 1 april 2020 t/m 31 maart 2021.
 • Volledige werkloosheidsuitkering?
  We hebben het hier over de uitkering volledige werkloosheid en niet de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht of economische redenen.

Wie kan het aanvragen?

Mensen uit de cultuursector kunnen tijdelijk toegang tot een volledige werkloosheidsuitkering aanvragen als ze

 • 10 artistieke (bv. als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus) activiteiten (waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer)
  Voorbeelden: één arbeidscontract voor drie concerten = drie activiteiten; een arbeidscontract van tien dagen voor één activiteit = één activiteit
 • of 20 artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen (eventueel berekend met de cachetregel in geval van artistiek werk betaald per prestatie)

kunnen aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020.

Artistieke of technisch-artistieke activiteit?

De RVA definieert een artistieke activiteit als het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.

De RVA definieert een technische activiteit als een activiteit in de artistieke sector die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan de volgende activiteiten:

 • de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
 • de voorbereiding of de voorstelling van een film;
 • de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
 • de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

Hoe vraag je het aan?

Stap 1:
Maak een afspraak bij jouw vakbond of de Hulpkas van Werkloosheidsuitkeringen.

Stap 2:
Vraag jouw C4's op voor de periode 13 maart 2019 tot 13 maart 2020.

Stap 3: 

Stap 4:
Ga naar jouw afspraak met de vakbond of de Hulpkas met jouw C4's, C1 formulier, C1-Artiest formulier en het bewijs dat je bent ingeschreven als werkzoekende.

☎️ Coronalijn

Heb je hier nog vragen over? 
Bel onze coronalijn: 02 534 18 24.
Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.