Op deze webpagina vind je de steunmaatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Hier een overzicht:

Premie voor creatieve en culturele instellingen

In toepassing van een Brussels besluit van 12/10/20, zullen alle organisaties die de Brusselse premie voor creatieve en culturele instellingen van 2.000 euro gekregen hebben, automatisch een nieuwe premie van 2.000 euro krijgen. Organisaties die de eerste premie niet gekregen hebben, kunnen een premie van 4.000 euro aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

Je kan de premie hier aanvragen tot uiterlijk 23 november 2020. Je vindt over deze premie ook info op de site van de VGC.

Premie voor cultuurwerkers

Er komt een nieuwe Brusselse premie voor cultuurwerkers. De premie bedraagt 2.000, 1.500 of 1.000 euro, naargelang je tussen 1 juni en 30 september 2020 hoogstens 3, 4 of 5.000 euro netto verdiend hebt. 

De vorige Brusselse premie voor cultuurwerkers kun je niet meer aanvragen. Dat kon slechts tot 16 augustus.

Je kan de nieuwe premie aanvragen via de website van Actiris. Je vindt over deze premie ook info op de site van de VGC.

Culturele activiteitenpremie

Brusselse organisaties die actief zijn in de Vlaamse cultuursector en en die tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 een culturele activiteit organiseren, of infrastructuur voor een culturele activiteit ter beschikking stellen, kunnen de culturele activiteitenpremie aanvragen. 

Premie voor de evenementen- en culturele sector

In toepassing van een Brussels besluit van 15/10/20, kunnen Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in (onder meer) de evenementen- en culturele sector, die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, een premie van 3000 à 9.000 euro aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Je kan de premie hier aanvragen tot en met 4 december 2020.

Economische-expansiesteun

Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de evenementensector en de culturele sector.  

Subsidies voor evenementen

Een Brussels besluit van 26/03/20 bepaalt dat toegekende subsidies voor evenementen die wegens de coronamaatregelen uitgesteld worden naar een latere datum in 2020, gehandhaafd blijven. Als de evenementen afgelast worden, mag de subsidie gebruikt worden om de facturen voor reeds gemaakte kosten te vereffenen, als die kosten niet geannuleerd konden worden en “niet in aanmerking komen voor andere hulp en maatregelen die verband houden met de COVID-19-crisis, of ze nu federaal zijn, op grond van de algemene economische maatregelen van het gewest, of van particuliere middelen”.

Kaskrediet

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 

Steunfondsen

Beheerders van culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld en organisatoren van evenementen (en anderen) kunnen een beroep doen op steunfondsen om zich uit te rusten met materiaal voor bescherming en hygiëne, om ‘touchless’-diensten zoals een online-ticketservice te ontwikkelen, congressen te organiseren, te investeren in digitale technologie enz. 

Proxi-lening

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 

Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan je raadplegen via de website van het Brussels Gewest.

Belastingen

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. 

Subsidies van de VGC

De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

Advies

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen doorheen de crisis te loodsen. 

Via deze mailinglijst kun je vragen op de hoogte gehouden te worden van de Brusselse steunmaatregelen.  

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Coronalijn ☎️

Heb je korte, punctuele corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen? Dan kan je terecht op onze coronalijn: 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Crisisbegeleiding

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Cultuurloket helpt jou hierbij. Met onze crisisbegeleiding zoeken we samen met jou een weg uit deze crisis en bouwen we aan een duurzaam model.