Als je als vzw het innovatiemechanisme aanvraagt, zal je zien dat je jouw NACE-code moet invullen. NACE-code? Leer er hier alles over.

NACE staat voor de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen ('Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes‘ ) of de ’Europese activiteitennomenclatuur‘. Het is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen, die door de RSZ en de ondernemingsloketten gebruikt wordt om bedrijven in te delen in sectoren.

NACE bestaat uit een nummer (de NACE-code) en een omschrijving. De code is belangrijk omdat ze onder andere bepaalt wat de verplichtingen zijn voor de activiteit die je uitoefent. Ze is daarnaast ook relevant om te zien of je in aanmerking komt voor bepaalde steunmaatregelen, zoals het innovatiemechanisme.

Om in aanmerking te komen voor het innovatiemechanisme, moet je als organisatie binnen volgende NACE-codes vallen.

Wil je opzoeken onder welke NACE-code je valt, dan kan dat via de KBO

 

Staat je NACE-code niet vermeld in de lijst?

De standaard NACE-code voor bijvoorbeeld het jeugdwerk is 94.911 “Verenigingen op het vlak va jeugdwerk”. Deze code staat echter niet vermeld in de lijst met codes van het innovatiemechanisme. Jeugdwerkorganisaties die culturele evenementen organiseren kunnen echter wel in aanmerking komen. Hoe dan?

Als jeugdwerkorganisatie (mét rechtspersoonlijkheid) die culturele evenementen organiseert kan je een extra NACE-code aanvragen/toevoegen als nevenactiviteit. De wettelijke vertegenwoordiger van de vzw kan deze wijziging zelf aanbrengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via My Entreprise. Het is aangeraden om 90.021 “Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen” te registreren als nevenactiviteit. Als je de gegevens hebt gewijzigd, zal dit de volgende dag ook zichtbaar zijn in de KBO en kan je dus een aanvraag doen.

Kan je de NACE-code van de nevenactiviteit niet toevoegen in de KBO? 

Dan kan het zijn dat je ook eerst een vestigingseenheid* moet toevoegen. Hier vind je stap voor stap hoe je dit doet.

Nog vragen? Contacteer de KBO voor meer info.

Stappenplan

Zoek op via de KBO onder welke NACE-code de activiteiten van de vzw vallen: staat de NACE-code vermeld in de lijst van de codes die in aanmerking komen voor het innovatiemechanisme?
Ja: oké, gebruik deze code bij de aanvraag van het innovatiemechanisme.
 Nee: heb je een nevenactiviteit waarvan de NACE-code wél in de lijst staat en vindt deze nevenactiviteit tevens ook plaats in de vestigingseenheid* van jouw hoofdactiviteit die in de KBO staat?
↳ Ja: voeg een extra NACE-code toe als nevenactiviteit via My Entreprise.
↳ Nee: voeg eerst een extra vestigingseenheid toe voor de nevenactiviteit en daarna een extra NACE-code via My Entreprise.

*Een vestigingseenheid is “een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de geregistreerde entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend”. Dit komt dus niet noodzakelijk overeen met het adres van de zetel van de vzw.