De maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector zouden niet verlengd worden tot 31 december 2021.

Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:

  • Vanaf 1 oktober 2021 heb je geen tijdelijk recht meer op een uitkering. Eventueel kom je in aanmerking voor een normale werkloosheidsuitkering.
  • Vanaf 1 oktober 2021 is er geen toeslag meer voor personen met een kunstenaarsstatuut.
  • De refertetermijnen voor de eerste toekenning of de hernieuwing van de neutralisering worden niet meer opgeschort. Je zal de eerste toekenning of de hernieuwing van het voordeel kunnen aanvragen via je uitbetalingsinstelling of via de hulpkas. De dagen die je gepresteerd hebt in de opgeschorte referteperiode zullen wel meetellen als gewerkte dagen om het voordeel te verkrijgen.
  • Auteursrechten die je vanaf 1 oktober ontvangt, zullen niet meer onbeperkt gecumuleerd kunnen worden met een werkloosheidsuitkering.
  • De refertetermijn van 18 maanden waarin kunstenaars hun gewerkte dagen moeten bewijzen om niet-passende dienstbetrekkingen te kunnen weigeren wordt niet meer opgeschort.

 
Voor meer info over de gevolgen hiervan kan je terecht in onze FAQ corona onder punt 5