De federale regering kondigde onlangs aan dat de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren verlengd zou worden tot 31 december 2021.

Ook werkgevers in de culturele sector kunnen hun werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten. Wie komt in aanmerking? In welke gevallen? Wat kunnen we leren uit de lockdownperiode?

Overmacht veronderstelt normaal een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, los van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. Voor de periode van de coronacrisis hanteert de overheid een flexibele benadering van het begrip overmacht. Toeleveranciers die geraakt zijn door de stopzetting van activiteiten van hoofdleveranciers of de sluiting van sectoren door regeringsmaatregelen kunnen aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In de culturele sector kan gedacht worden aan muzikanten, geluidstechnici, dansers of andere cultuurwerkers die een arbeidsovereenkomst hebben voor een optreden of (artistieke) prestatie maar verhinderd zijn om ze uit te voeren.

Van belang hierbij is wel dat je beschikt over een arbeidsovereenkomst. Tijdens de lockdownperiode hebben we gezien dat het voor cultuurwerkers die werken met tijdelijke contracten soms moeilijk is om het bestaan van de arbeidsovereenkomst te bewijzen. Maak dus op tijd schriftelijke afspraken over een tewerkstelling.

De RVA heeft zich in het verleden soepel opgesteld voor artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen. Zij konden onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat een arbeidsovereenkomst getekend was. Bij een afgelasting van een gepland evenement omwille van regeringsmaatregelen kon je toch beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als je een formele en schriftelijke belofte van een arbeidsovereenkomst had. Die schriftelijke belofte moest wel dateren van voor dat de regering een nieuwe lockdown had aangekondigd. Een Dimona-aangifte voor die tewerkstelling kan de contractbelofte vervangen.

Als je dus geplande activiteiten hebt in de komende maanden, heb je er alle belang bij om schriftelijke afspraken te maken over een tewerkstelling. Op basis van die afspraken zou je recht kunnen hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht.

Voor werkgevers blijft de vereenvoudigde procedure van toepassing tot 31 december 2021. De werknemer ontvangt 70 % van zijn gemiddelde begrensde loon, verhoogd met een supplement van 5,74 €/dag.

Meer info!

Voor meer info over de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de culturele sector vind je in onze kennisbank.

In onze FAQ geven we een overzicht van alle coronamaatregelen.

Met vragen kan je terecht op de coronalijn: 02 534 18 24. Van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u.